PRESS NY – מסעדה בניו-יורק

PRESS NEW YORK

מיקום: MANHATTAN, NEW YORK

רשת מסעדות מקסיקנית אשר מבוססת על רעיון "אוכל מהיר" החלל צר ארוך ונמוך לכן השתמשתי בצבעים בהירים קיר מראה ותאורה חזקה על מנת להעלים את המגרעות ולתת תחושה של גודל. האלמנטים האדומים מושכים את העין, הלבן ומשטחי הזברנו יוצרים מקום מעניין שכייף לאכול בו