EMPORIO בליסימה בנווה גן

EMPORIO בליסימה – חנות המשקפים בנוה גן של רשת בליסימה

חלל מאורך מרוצף פרקט על אלון טבעי , אלמנט תיקרה חשופה .

קירות החנות מעובים בגבס ובטוחים פתחנו עיגולים גדולים עם מדפי זכוכית ותאורה נסתרת להצגת המשקפים . יחידת נגרות מאורכת עשויה OSB וצבע ממוקמת במרכז החלל ומשלבת את אזור הקופה איחסון ותצוגה  .

פשוט הצגה