לקוחות מספרים

מוטי ורינה אקסמיט, דירה בני תקווה, מרץ 2022

דניאלה בן שושן, דירה בפרויקט נויה, ינואר  2019

אסנת חן, דירה ברמת השרון, ינואר 2019