לעבוד מהבית

כתבתו של אמיר שלח על עבודה מהבית:

לא_זזים_מהבית_מגזין_מנטוק_גלובס