כתבה קפה קפה ראשון לציון

כתבה על עיצוב שעשיתי לסניף ראשון לציון של רשת – קפה קפה

תחנת-קפה-קפה-קפה-ראשון